Léčba diabetu 2. typu

Léčba diabetu 2. typu
Léčba diabetu 2.typu je vždy kombinovaná. Znamená to, že je nutná kombinace několika modalit současně, jelikož jedině tak je možné docílit udržení vhodné hladiny glykémie a zabránit tak případnému rozvoji komplikací onemocnění. Léčba diabetu 2.typu spočívá v dietním opatření, podávání perorálních antidiabetik a také v aplikaci inzulínu.
Dietní opatření při léčbě diabetu 2.typu
Na počátku léčby diabetu 2.typu se klade důraz především na úpravu jídelníčku, snížení tělesné hmotnosti a pravidelné sportovní aktivity. Obezita je ve většině případů hlavní příčinou onemocnění, proto by se měla v ideálním případě zcela odstranit. Diabetická dieta je založena na rozdělení konzumované potravy do více menších porcí během dne a především je omezeno množství snědených cukrů a tuků. Z denního kalorického příjmu potravy by měly sacharidy tvořit 50 – 60%, tuky pak maximálně 30% a bílkoviny 10 – 20%. Běžně se u dospělých používá několik dietních režimů, o obsahu 175 g, 225 g a 275 g sacharidů na den, přičemž jsou samozřejmě přizpůsobeny potřebám jednotlivých nemocných.

Read More

Příznaky a rizikové faktory diabetu mellitu 2. typu

Protože příznaky diabetu mellitu 2. typu mohou být nevýrazné, dochází k zachycení a diagnostikování choroby nejčastěji při náhodných odběrech krve. U řady nemocných jsou již v době určení diagnózy rozpoznatelné chronické komplikace.

ded

 

Mezi obecné příznaky, které jsou pro svoji nevýraznost často špatně rozpoznatelné, tak můžeme zařadit:

  • žízeň se zvýšeným příjmem tekutin a častým močením – to je způsobeno vysokou hladinu krevního cukru. Cukr na sebe váže vodu a odvádí ji do moči, to vede k dehydrataci organismu
  • zvýšená únava a neopodstatněná slabost
  • neostré vidění spojené s bolestí hlavy
  • pocit špatného prokrvování periferních částí těla (nohy, ruce) – pocit mravenčení
  • časté stavy prudkého hladu, které ovšem vedou ke snižování hmotnosti

Read More

Diabetes II. typu

Úvod

V zásadě existují dva typy diabetu, typ I a typ II. Diabetes I. typu se objevuje obvykle u dětí a dospělých do věku 30 let. Diabetes II. typu je výsledkem progresivní dysfunkce beta buněk pankreatu a snížené schopnosti tělních buněk využívat inzulin – jev označovaný jako inzulinová resistence.

 

Read More

Léčba diabetu I. typu

U pacientů s diabetem I. typu je inzulin vitálně důležitý, a proto je to nejdůležitější součást péče o pacienty s tímto onemocněním. Existuje několik nežádoucích účinků inzulinové terapie, z nichž nejdůležitější je hypoglykemie (nízká hladina krevní glukózy). To je stav, který může být napra-ven pacientem samostatně tím, že si vezme nějakou formu cukru (sladkost, nebo např.skleničku pomerančového nebo jablečného džusu.)

Inzulin efektivně snižuje hladinu krevního cukru. K dispozici jsou různé druhy inzulinových prepa-rátů, což umožňuje použití různých inzulinových režimů. Všechny tyto režimy zahrnují podávání injekcí inzulinu pod kůži, protože zatím neexistuje žádná jiná efektivní cesta podání. Jsou však k dispozici různá injekční zařízení, která zvyšují kvalitu léčby inzulinem.

Read More

Příznaky a rizikové faktory,příčiny vzniku.

prichiny_diabet_1_tipa

U obou typů diabetu je hladina glukózy vysoká a může způsobit příznaky, jako je:

  • Žízeň
  • Časté močení (polyurie)
  • Únava
  • Rozmazané vidění
  • Ztráta hmotnosti

Read More

Diabetes I. typu

Diabetes I. typu

 

Úvod

V zásadě existují dva typy diabetu, typ I a typ II. Diabetes I. typu se objevuje obvykle u dětí a dospělých do věku 30 let. Diabetes II. typu je výsledkem progresivní dysfunkce beta buněk pankreatu a snížené schopnosti tělních buněk využívat inzulin – jev označovaný jako inzulinová rezistence.

Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus

 

Read More